Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Παρακολουθήστε ζωντανά τα αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών της 21ης Μαίου 2023 σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία και στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Τα αποτελέσματα καταχωρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα Εκλογών 2023 αμέσως με την παραλαβή των σχετικών αποτελεσμάτων από τα κατά τόπους εκλογικά κέντρα μέσω του συστήματος ΙΡΙΔΑ.

Τα επίσημα-οριστικά αποτελέσματα θα προκύψουν από τα πρακτικά τα οποία παραδίδονται στα κατά τόπους Πρωτοδικεία.

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα 1635 από 1635 Εκλογικά Τμήματα
Ποσοστό Ενσωμάτωσης: 100,0%

ΕγγεγραμμένοιΨήφισανΣυμμετοχήΆκυρα%Λευκά%Έγκυρα%
681.879416.17061,03%7.1771,72%1.8100,43%407.18397,84%

Αναλυτικά Περιφέρειας